สายด่วน : 080-798-8927 / ที่อยู่ : 39 หมู่ 5 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120